Novinky ve zdaňování mezd

Určen pro: mzdové účetní a pracovníky PaM.

POZOR – MIMOŘÁDNĚ V SOBOTU !!!

Cíl semináře: seznámení účastníků se schválenými změnami v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a od roku 2018, a to zejména v souvislosti s posledními aktuálními novelami zákona o daních z příjmů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky k dané problematice. Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál.

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

 • Přehled změn ve zdaňování mezd přijaté zákonem č. 170/2017 Sb. (daňový balíček):
 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě a změna při výpočtu záloh v roce 2017
 • úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu
 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 podle toho, zda zaměstnanec „učinil“ nebo „neučinil“ prohlášení k dani a možnost učinit prohlášení k dani elektronicky
 • systémová změna ve zdaňování příjmů u zaměstnance bez prohlášení při uplatňování srážkové daně od roku 2018
 • změny podmínek pro daňové úlevy na invaliditu a průkaz ZTP/P
 • změny u školkovného
 • zavedení 2 alternativních lhůt pro splnění oznamovací povinnosti u zaměstnance
 • snížení paušálních výdajů a možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti
 • zvýšení daňových výhod pro spoření na penzi a soukromé životní pojištění
 • nově daňové osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy
 • osvobození bezúplatných plnění poskytnutých zaměstnancům a další
 • Zvýšení daňového zvýhodnění:na první dítě od roku 2018
 • Aktuality:
 • daňový režim doplatků mezd za uplynulé roky a úroků z dlužné mzdy, motivačního příspěvku poskytovaného potencionálnímu zaměstnanci, darů poskytnutých zaměstnancům a pojištění placeného zaměstnavatelem z titulu odpovědnosti člena statutárního orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce • konkrétní příklady z praxe
 • problematika některých dalších vybraných benefitů
 • Okénko pro nové mzdové účetní:
 • soustavná příprava na budoucí povolání při uplatňování slevy na studenta a daňového zvýhodnění
 • Opravy chybpři výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění
 • Daňové tiskopisy:
 • seznámení s novým tiskopisem prohlášení k dani a s dalšími úpravami v tiskopisech
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. prosince 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13910
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat