Novinky ve zdaňování mezd

Tento seminář je již plně obsazen

Určen pro: mzdové účetní a pracovníky PaM

Cíl: poskytnout informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a připravovaných novinkách ve zdaňování mezd

Program semináře: 

 • aktuální legislativa a připravované schválené změny v oblasti zdaňování mezd
 • rekapitulace změn přijatých od r. 2018: elektronické Prohlášení k dani a elektronická žádost o roční zúčtování záloh, změny ve srážkové dani, postup při zdanění příjmů plynoucích zaměstnanci na základě více smluvních vztahů u téhož zaměstnavatele, aktuální otázky kolem daňového zvýhodnění, změny při uplatnění slevy na průkaz ZTP/P a na invaliditu atd.
 • aktuální výklady: daňový režim masáží, vykazování zdanitelných příjmů ze závislé činnosti na mzdových listech (vč. příjmů od daně osvobozených) u rezidentů ČR a u daňových nerezidentů, problémy kolem daňového režimu příjmů zaměstnanců za práci v zahraničí atd.
 • daňové úlevy na děti předškolního věku
 • problematika zaměstnaneckých benefitů: účel, legislativní východiska, definice, členění, oceňování a řešené otázky (např. poskytování stravenek při práci z domova - home office, nepeněžní příspěvek na tištěné knihy, bezúplatná plnění na léčení s odkládací podmínkou, nesprávné poskytování naturální mzdy formou zaměstnaneckých benefitů z nedaňových zdrojů v praxi, atp.).
 • soustavná příprava na budoucí povolání
 • opravy při výpočtu zálohy na daň a daně podle § 38i zákona
 • další řešené problémy: zdanění doplatků mezd za uplynulé roky, úroky z dlužné mzdy, komerční pojištění z titulu odpovědnosti pro případ škody u členů orgánů PO, náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, atd.
 • informace o platných daňových tiskopisech
 • dotazy posluchačů a diskuse
 • upozornění: výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál
 • obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15380
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč