Občanské právo pro každého - Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku (2. dop. a akt. vyd.)

Autor: Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Bohumil Havel, JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Daniela Šustrová, Tomáš Němeček, Petr Liška, Karel Šimka

 • Kód produktu: 65386
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 360
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-493-4
 • Datum vydání: červenec 2014
 • Běžná cena s DPH: 564 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -85 Kč
 • Vaše cena s DPH: 479 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Čtivě, srozumitelně a vtipně seznamuje tato kniha čtenáře s novým českým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, které nabyly účinnosti 1. ledna 2014 a s nimiž každý občan denně přichází (byť někdy nevědomky) do kontaktu. 


Autoři, vesměs tvůrci nové právní úpravy, vysvětlují její hlavní principy a zásady. Hned v úvodu podtrhují myšlenku, že „právo je tu kvůli lidem“ a že „lidé si dokážou soukromé záležitosti uspořádat sami podle svých zájmů a potřeb a zpravidla rozumněji, než jim to dokáže nadirigovat stát, a že je věcí jejich osobní iniciativy, jak se svým soukromím naloží“. Důraz je položen na základní ideje nového soukromého práva, jako je zásada poctivosti a dobré víry, jednání v souladu se zákonem, veřejným pořádkem a dobrými mravy, přirozené právo člověka brát se o vlastní štěstí, ale i hranice svobody soukromé vůle.


Velký prostor je v knize věnován porovnání rozdílů mezi starým a novým občanským zákoníkem, zejména ve vlastnickém, rodinném a obchodním právu, v oblasti dědictví, v neziskovém sektoru, nájemních vztazích, katastrálních předpisech atd. V druhém vydání přibyla kapitola o novinkách ve zdravotnictví a v bankovních službách a kapitola o vztahu soukromého a veřejného práva.


Kniha obohatí nejen laiky, ale i právníky a studenty práv, kteří musí nové občanské právo vykládat a aplikovat.

Chcete se na něco zeptat?