Občanský zákoník - komentář, Svazek IV (dědické práva §1475-1720)

Autor: Švestka, Dvořák, Fiala

 • Kód produktu: 65408
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 720
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7478-579-5
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 1 187 Kč
 • Sleva: 15%
 • Ušetříte: -178 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 009 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Nejdůležitější změnu našeho právního řádu, rekodifikaci soukromého práva provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, komplexně vykládá komentář kolektivu autorů pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky, prof. JUDr. Jana Dvořáka a prof. JUDr. Josefa Fialy.


Náš komentář: • poskytuje výklad všech ustanovení nového občanského zákoníku,

 • přináší vysvětlení nových institutů, které nový občanský zákoník zavádí,

 • upozorňuje na odlišnosti od úpravy občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.,

 • přináší informace o souvisejících předpisech, českých, i evropských, a odkazy na relevantní odbornou literaturu,

 • obsahuje výňatky z důvodové zprávy,

 • cituje judikaturu použitelnou i po nabytí účinnosti nové právní úpravy,

 • zaměřuje se na praktické dopady nové právní úpravy.


Členy autorského kolektivu svazku IV jsou prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty UK,  JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově a JUDr. Karel Wawerka, emeritní notář v Praze.


Autoři komentáře jsou předními odborníky na občanské právo, kteří se dědickému právu dlouhodobě prakticky věnují a mají zkušenosti s publikační i přednáškovou činností. 


Svazek IV se věnuje dědickému právu, které po rekodifikaci doznalo velkých změn. Nad rámec výkladu zákonných ustanovení se věnuje i řízení o pozůstalosti.


V současné době jde o jediný dostupný komentář k dědickému právu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na českém trhu.

Chcete se na něco zeptat?