Obecně prospěšná společnost (3. dop. a akt. vyd.)

Autor: Tomáš Dvořák

  • Kód produktu: 52786
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 124
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-598-4
  • Datum vydání: leden 2011
  • Vaše cena s DPH: 209 Kč
ks
    V prodeji

Předkládaná publikace je třetím, doplněným, rozšířeným a aktualizovaným komentářovým vydáním zákona o obecně prospěšných společnostech podle právního stavu účinného ke dni 1. 1. 2011.


Předmětem pozornosti publikace jsou především praktické aspekty využití tohoto specifického druhu neziskové právnické osoby.


Publikace sleduje strukturu zákona se zvláštním zřetelem na problematická a výkladově sporná místa právní úpravy. Použita je dostupná známá judikatura a také vybraná odborná právnická literatura k této problematice.


V zájmu pokud možno komplexního pohledu čtenáře jsou připojeny i texty důvodových zpráv zákona a jeho významnějších novel, a dále také výňatky věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku a občanského soudního řádu.


Chcete se na něco zeptat?