Ochrana osobních údajů a GDPR • včetně poznatků od doby účinnosti

Určeno pro: všechny osoby, které pracují s osobními údaji, pověřence ochrany osobních údajů, jednatele, zástupce správce, osoby zodpovědné za dodržování podmínek zpracování osobních údajů

Cíl: Od 25. 5. 2018 je přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nahrazuje současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Seminář zahrnuje poznatky od doby účinnosti nařízení, které se vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů a které přineslo nové povinnosti a instituty.

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • působnost
 • definice
 • zásady zpracování osobních údajů
 • zákonnost zpracování • včetně aspektů souhlasu
 • práva subjektu údajů
 • povinnosti správce a zpracovatele
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování, resp. oznamování porušení zabezpečení
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • kodexy • osvědčení
 • postavení Úřadu
 • uvedené body budou probírány i ve vztahu k současným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
 • účastníci semináře obdrží podkladové materiály vypracované lektorem
 • diskuze - odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15340
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat