Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance (GDPR) • z pohledu zaměstnavatele

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a firemní právníky

Cíl semináře: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabude účinnosti dne 25. května 2018 a bude v České republice platit namísto dosavadního zákona o ochraně osobních údajů. GDPR je z pohledu zaměstnavatele potřeba věnovat zvláštní pozornost, jelikož jeho správný výklad se neobejde bez uvedení do souvislostí se zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti. Tento seminář se proto zaměřuje na pravidla o ochraně soukromí a osobních údajů zaměstnanců se zaměřením na vysvětlení toho, které postupy zaměstnavatele jsou podle GDPR bez dalšího přípustné, které jsou podmíněny souhlasem zaměstnance, a které není možné praktikovat, i kdyby k nim dal zaměstnanec souhlas.

Program semináře může být aktualizován podle aktuálně vydaných stanovisek.

 • Podstatné články nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z pohledu zaměstnavatele
 • základní zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • základní povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů
 • skutečně potřebují zaměstnavatelé pověřence pro ochranu osobních údajů?
 • základní práva zaměstnanců v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 • hrozící sankce pro zaměstnavatele při porušení právních předpisů
 • Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání
 • získávání informací o uchazečích o zaměstnání z profesních a sociálních sítí
 • životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich archivace
 • vstupní dotazníky
 • kopírování dokladů obsahující osobní údaje (např. občanského průkazu)
 • zvláštní kategorie (citlivých) osobních údajů (výpis z rejstříku trestů, těhotenství, výsledek vstupní pracovnělékařské prohlídky)
 • Ochrana soukromí a osobních údajů současných zaměstnanců
 • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců (vč. osobních spisů)
 • označení zaměstnanců (vizitky, visačky, tabulky)
 • osobní údaje zaměstnance na webu zaměstnavatele
 • fotky zaměstnanců v marketingové propagaci zaměstnavatele
 • výplatní pásky zaměstnanců
 • rizika a souvislosti při práci zaměstnanců z domova (home office)
 • autorizace otisky prstů nebo očními duhovkami zaměstnanců
 • co můžeme a co musíme o zaměstnancích sdělit bance, exekutorovi, policii?
 • Monitorování zaměstnanců
 • služební e-mailové schránky zaměstnanců
 • internetový prohlížeč, telefon, VOIP a komunikační aplikace
 • GPS služebních automobilů
 • kamerové systémy na pracovišti
 • (ne)použitelnost těchto záznamů před soudem
 • Osobní údaje zaměstnanců po jejich odchodu ze zaměstnání
 • rozsah a doba dalšího zpracování osobních údajů
 • služební e-mailová schránka
 • dotazy zaměstnavatelů, u kterých se odchozí zaměstnanec uchází o nové zaměstnání
 • Závěrečná doporučení
 • právní, technický a softwarový audit zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • revize smluvní dokumentace a vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • nastavení procesů zabezpečujících ochranu osobních údajů zaměstnanců
 • příprava na případnou kontrolu státních dozorových orgánů
 • Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. června 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15260
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč