Odměny a tresty ve školní praxi (2. přepr. vyd.)

Autor: Robert Čapek

 • Kód produktu: 89535
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4639-5
 • Datum vydání: leden 2014
 • Běžná cena s DPH: 289 Kč
 • Sleva: 10%
 • Ušetříte: -29 Kč
 • Vaše cena s DPH: 260 Kč
ks
  Sleva
  V prodeji

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takové strategie, které jsou výhodné a efektivní, a to nejen krátkodobě. Není důležité pouze správně trestat, ale také vytvářet ve třídě klima působící preventivně proti nevhodnému chování. Nestačí jen vhodně odměňovat, ale je třeba promyšleným posilováním žáky motivovat. Učitel musí znát postup při vyšetřování školní krádeže, ale ještě důležitější je, aby uměl správně hodnotit a klasifikovat. Teoretický text je doplněn řadou ilustrativních kazuistik ze školních tříd a pro čtenáře jsou připravena i praktická doporučení a zajímavé podněty k zamyšlení.OBSAH:O autorovi

1. Úvod

2. Školní prostředí, autorita a kázeň

2.1 Škola jako první pracovní místo dětí?

2.2 Kázeň ve škole a autorita učitele

2.3 Příčiny nekázně

2.3.1 Nedostatky ve výchově v rodině

2.3.2 Nevhodně vedené vyučování

2.3.3 Osobnost učitelů a jejich chování

2.3.4 Poruchy chování, poruchy učení a jiné

2.3.5 Únava žáků

2.3.6 Násilí v médiích a počítačových hrách

2.3.7 Žáci neakceptují nastavený řád a pravidla

2.3.8 Pokřivená komunikace mezi žáky a učitelem

3. Odměny a tresty jako regulátory chování

3.1 Regulace, modifikace, zpětná vazba

3.2 Lidský faktor

4. Odměny

4.1 Jak odměňovat?

4.2 Druhy odměn

5. Tresty, kázeňská opatření a strategie

5.1 Je učitel školním dozorcem?

5.2 Zásady trestání

5.3 Druhy a posloupnost trestů

5.4 Fyzické a psychické tresty

5.5 Kázeňské události a strategie řešení

5.5.1 Napovídání

5.5.2 Krádež ve třídě

5.5.3 Agresivita žáků

5.5.4 Šikana

5.5.5 Žákovský humor a žertíky

5.5.6 Záškoláctví

5.5.7 Moderní technologie

5.5.8 Třídní vzpoura

5.5.9 Alkohol

5.5.10 Rušivé chování

6. Hodnocení

6.1 Jak hodnocení chápou jeho účastníci

6.2 Co je na tradiční klasifikaci špatného?

6.3 Motivace žáka

6.4 Klimatické hodnocení moderního učitele

6.5 Je nutné být objektivní a spravedlivý?

6.6 Otázky a odpovědi

7. Měření třídy

7.1 Zpětná vazba

7.2 Měření klimatu

7.3 Sociometrie

8. Výzkum

8.1 Výsledky měřené nástrojem MCI

9. Mravní výchova ve škole

10. Suportivní vyučování

10.1 Suportivní výukové metody

11. Být dobrým učitelem

12. Na závěr není nikdy úplný závěr

Literatura

Jmenný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?