Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • změny 2017 a 2018 • správné řešení a postupy s příklady z praxe

Určen pro: mzdové účetní, personalisty, odborníky na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborové funkcionáře.

 • změny v odškodňování v roce 2017
 • valorizace průměrných výdělků • zvýšení minimální mzdy a odškodňování ztráty na výdělku
 • odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., zkušenosti, otazníky, postupy
 • koncepční úvahyjak dále s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání • úrazové pojištění zaměstnanců bylo zrušeno, kdo bude provozovat pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů?
 • nový občanský zákoníka novelizovaný zákoník práce, jejich vztahy • zkušenosti s jejich souběžným uplatňováním i v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, lze při odškodňování podpůrně uplatňovat nový občanský zákoník?
 • časový průvodce odškodněním pracovního úrazu (nemoci z povolání) od jejich vzniku až do předání případu pojišťovně (v zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů)
 • vznik pracovního úrazu • evidence úrazu • sepsání záznamu o úrazu • ohlášení pracovního úrazu • zaslání záznamu o úrazu • důležité údaje v záznamu o úrazu • odškodnění úrazů neevidovaných • evidence o úrazech • záznamy o úrazech - zaměstnavatel a pojišťovna • šetření externích orgánů o pracovních úrazech a význam jejich závěrů
 • zajišťování BOZP ze strany zaměstnavatelů a pracovní úrazy • kdy je třeba se bát regresů proti zaměstnavateli, jakých a od koho? • orgány inspekce práce, Policie ČR
 • BOZP a zaměstnanec • krácení odškodnění • dodržování či porušování bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • řádné proškolení zaměstnance • důsledky pro krácení odškodnění za pracovní úraz • jak nalézt přiměřenou míru krácení odškodnění? • konkrétní druhové případy krácení odškodnění • aktuální judikatura soudů • názor zaměstnavatele – zaměstnance – odborového orgánů a pojišťovny, zda a v jakém rozsahu krátit odškodnění
 • nemoci z povolání • aktuální seznam nemocí z povolání • zpětné uznávání nemocí z povolání • právní úprava uznávání a hlášení nemocí z povolání • hygiena práce • judikatura soudů
 • ohrožení nemocí z povolání • lze odškodnit • za jakých podmínek • zákonné pojištění
 • jak řešit pracovní poměr zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz (nemoc z povolání), pro kterého nemáme jinou vhodnou práci • kdy vzniká zaměstnanci nárok na zdravotní odstupné ve výši 12ti platů ?
 • jednotlivé nároky na odškodňování, zejména náhrady za bolest a za ZSU
 • průměrný a pravděpodobný výdělekpři odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání • velký význam správného stanovení pravděpodobného výdělku, tzv. roční průměrný výdělek
 • odškodňování a náhrady mezd (platu) a nemocenské• výpočty ušlého výdělku v době pracovní neschopnosti • spolupráce s OSSZ • předpisy o nemocenském pojištění a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • renty
 • nezaměstnanost • podnikání • organizační a zdravotní důvody pro rozvázání pracovního poměru
 • vznik nároku na odškodnění ztráty na výdělku po skončení pracovního poměru (pravděpodobný výdělek v jiném zaměstnání)
 • pracovní úrazy v pracovním poměru na dobu určitou
 • význam minimální mzdy při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • co s postiženými zaměstnanci, kteří se stali OSVČ ?
 • Pracovně-lékařské služby a lékařské posudky
 • význam pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • spolupráce (nebo spory?) zaměstnavatelů s pojišťovnami– Kooperativa, Česká pojišťovna
 • jak se vyhnout rizikům pro zaměstnavatele, že pojišťovna bude mít jiný názor na odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolání)
 • sledování a vyhodnocování změn zdravotních poměrů odškodňovaných zaměstnanců ze strany odpovědných zaměstnavatelů a pojišťoven • na jaké doklady a informace od zaměstnavatelů a zaměstnanců mají pojišťovny právo
 • aktuální judikatura Nejvyššího soudu na úseku odškodňování, případy ze soudní praxe
 • cesty do zaměstnání a zpět • pracovní cesty • teambuilding • faktické pracovněprávní vztahy a odškodnění úrazů • pokyny k zajištění BOZP • zpětné přiznání invalidního důchodu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 23. listopadu 2017, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16519
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat