Přihláška

 

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.


 

Úhrada

 

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky.

 
 

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena 3 pracovní dny předem.Daňový doklad

 

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře. Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.