Ovládání rizika - analýza a management

Autor: Tichý Milík

  • Kód produktu: 10425
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 424
  • Vazba: váz.
  • ISBN: 80-7179-415-5
  • Datum vydání: březen 2006
  • Vaše cena s DPH: 930 Kč
ks
    V prodeji
Publikace se zabývá problematikou rizikologie v tom nejobecnějším slova smyslu – informace zde obsažené lze uplatnit jak v technických vědách, tak ve vědách ekonomických. Text je rozdělen do čtyř základních částí – Základní pojmy, Teoretické základy (např. Závislost mezi jevy a událostmi, Náhodnost v rizikologii, Spolehlivostní inženýrství), Analýza rizika (např. Schéma analýza rizika, Identifikace nebezpečí, Nástroje) a Ovládání rizika (např. Rizikové inženýrství, Management rizika, Rozhodování o riziku, Pojištění, Zabezpečení proti nepojistitelným rizikům). Text je bohatě doplněn příklady a grafy. V závěru je uvedena literatura a rejstřík.

Chcete se na něco zeptat?