Personalista v obraze • co nás čeká a co nás již neminulo v personalistice • změny minulé i budoucí

Určeno pro: personalisty, pracovníky PaM, vedoucí pracovníky a všechny zájemce o tuto problematiku

 • Změny v ZP v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným
 • návrat na pracovní místo
 • možnost výpovědi
 • vážné provozní důvody, pro něž lze odmítnout souhlas s nepřítomností zaměstnance z důvodu dlouhodobého ošetřovného
 • je dlouhodobé ošetřovné zameškaná doba nebo výkon práce?
 • Pracovnělékařské prohlídky z hlediska personalisty – jak se nás dotkly změny – vstupní, periodická, mimořádná a výstupní
 • změny • jak to je a bude s placením vstupních prohlídek a kdy je provádět • prohlídky na práci v noci a u koho je mít a jaká je periodicita • práce v noci x zaměstnanec pracující v noci • závodní lékař a lékařské prohlídky v první kategorii prací • výpis ze zdravotnické dokumentace u mimořádné prohlídky • vzdání se práva na přezkum • platnost lékařského posudku při ukončení pracovního poměru • lékařské prohlídky agenturních zaměstnanců
 • mimořádná prohlídka za jaké situace a do kdy ji musíme provést
 • lhůty periodických prohlídek nově
 • Jak pohlížet na situaci, kdy se zaměstnanec nedostaví na pracovnělékařskou prohlídku
 • Léčebně rehabilitační péče • překážka v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy nebo ne?
 • nejčastější překážky v práci na straně zaměstnance • vyšetření, ošetření, doprovod - kolik volna a kdy s náhradou mzdy
 • Pracovní cesta • výkon práce v pracovní pohotovosti • mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště
 • PRACOVNÍ SMLOUVA - CO MUSÍ BÝT V PRACOVNÍ SMLOUVĚ, CO TAM BÝT MŮŽE A CO BY TAM V ZÁJMU ZAMĚSTNAVATELE BÝT NEMĚLO – PROČ JE DŮLEŽITÝ DRUH PRÁCE A JAK SPRÁVNĚ SJEDNAT MÍSTO VÝKONU PRÁCE A TAKÉ JAKÝCH ČASTO POUŽÍVANÝCH FORMULACÍ SE VYVAROVAT; JAK SPRÁVNĚ SJEDNAT ZKUŠEBNÍ DOBU, krácení zkušební doby, PRACOBNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU
 • ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU, VE KTERÝCH PŘÍPADECH VYHOTOVOVAT DODATKY K PRACOVNÍM SMLOUVÁM A JAK TO SPRÁVNĚ UDĚLAT
 • Odstupné • zákonné odstupné, vyšší odstupné, odstupné podle kolektivní smlouvy, diskriminační podmínky odstupného – poslední judikatura
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. dubna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16713
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat