Personalistika v kostce • personální problematika a její řešení

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, pracovníky PaM

 • Druhy pracovněprávních vztahů • pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, výhody a nevýhody plynoucí z rozdílností pracovněprávních vztahů
 • povinnosti před vznikem pracovního poměru
 • pracovní smlouva a její základní ujednání, co musíme sjednat a co můžeme, posouzení vhodnosti a výhodnosti rozdílných ujednání
 • zkušební doba, doba určitá a další možná ujednání • pravidelné pracoviště, vysílání na pracovní cesty apod.
 • Řešení změn v pracovním poměru • převedení a přeložení, žádost o vhodnou úpravu pracovní doby
 • Základní pravidla odměňování, příplatky
 • odborný rozvoj zaměstnanců • zaškolení a zaučení, prohlubování kvalifikace a zvyšování kvalifikace
 • zvláštní podmínky některých skupin zaměstnanců • matky, rodiče, mladiství
 • Ukončení pracovního poměru • způsoby ukončení a z toho vyplývající práva a povinnosti • odstupné a „odchodné“
 • ukončování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • povinnost přidělovat práci • evidence odpracované doby
 • povinnosti zaměstnavatele v případě zaměstnance ze země EU
 • doručování písemností zaměstnavatelem a zaměstnancem a povinnosti s tím spojené
 • !!! Účastníci semináře obdrží ZDARMA, jako bonus, publikaci "Abeceda personalisty 2018", ANAG 02/2018 v hodnotě 569,- Kč !!!
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16761
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat