Personální akademie • dvoudenní seminář 27. a 28. 11. 2018

Určeno pro: personalisty, perosonální manažery, vedoucí pracovníky, vedoucí pracovních skupin, mistry, mzdové účetní, podnikatele a všechny, které oblast pracovního práva zajímá

Tento dvoudenní seminář Vám poskytne znalosti potřebné pro každodenní práci. Naučíte se promítnout potřebné zákony a vyhlášky do své provozní praxe, využít všech možností flexibility, které Vám zákon dává a posoudit výhody a nevýhody různých možností.
 • 1. den • 27. listopad 2018
 • Typy pracovněprávních vztahů • volba vhodného pracovněprávního vztahu z hlediska provozu zaměstnavatele • výhody a nevýhody kratšího úvazku
 • Kdy vzniká pracovní poměr • postup před vznikem pracovního poměru • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku po změnách zákona
 • pracovní smlouva a co v ní sjednat • druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce • srovnatelná práce a stejná mzda • sjednání mzdy již s přihlédnutím k případné práci přesčas • co není dobré v pracovní smlouvě sjednávat
 • změny pracovního poměru • přeložení, převedení na jinou práci – kdy zaměstnavatel převést zaměstnance musí a kdy může – vybrané případy
 • pracovně lékařské prohlídky v průběhu pracovního poměru
 • doručování
 • informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání občanů ze zemí EU
 • dohoda o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím • ukončení dohod • ukončování dohod • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce
 • 2. den • 28. listopad 2018
 • Skončení pracovního poměru • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše • neplatné rozvázání pracovního poměru
 • Souběh pracovních poměrů nebo pracovního poměru a dohody
 • Volba typu pracovní doby v provozech zaměstnavatele • výhody a nevýhody rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby • pružná pracovní doba a kdy má či nemá smysl • úprava pracovní doby ve vnitřním předpise • práce přesčas • nebezpečí porušení nezbytného odpočinku při práci přesčas včetně práce v pracovní pohotovosti • mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště
 • Nejčastější chyby v přístupu k pracovní době s ohledem na specifika provozu • složité výrobní provozy • sociální služby • pečovatelské domy a ústavy • řidiči a turnusové provozy, apod.
 • diskuze na konci každého dne • odpovědi na dotazy a řešení konkrétních problémů

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16861
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 690 Kč Objednat