Personální akademie • dvoudenní seminář 29. a 30. 10. 2018

Určeno pro: personalisty, perosonální manažery, vedoucí pracovníky, vedoucí pracovních skupin, mistry, mzdové účetní, podnikatele a všechny, které oblast pracovního práva zajímá

Tento dvoudenní seminář Vám poskytne znalosti potřebné pro každodenní práci. Naučíte se promítnout potřebné zákony a vyhlášky do své provozní praxe, využít všech možností flexibility, které Vám zákon dává a posoudit výhody a nevýhody různých možností.
 • 1. den • 29. října 2018
 • Typy pracovněprávních vztahů • volba vhodného pracovněprávního vztahu z hlediska provozu zaměstnavatele • výhody a nevýhody kratšího úvazku
 • Kdy vzniká pracovní poměr • postup před vznikem pracovního poměru • vstupní prohlídky a účinnost lékařského posudku po změnách zákona
 • pracovní smlouva a co v ní sjednat • druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce • srovnatelná práce a stejná mzda • sjednání mzdy již s přihlédnutím k případné práci přesčas • co není dobré v pracovní smlouvě sjednávat
 • změny pracovního poměru • přeložení, převedení na jinou práci – kdy zaměstnavatel převést zaměstnance musí a kdy může – vybrané případy
 • pracovně lékařské prohlídky v průběhu pracovního poměru
 • doručování
 • informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání občanů ze zemí EU
 • dohoda o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti a jejich náležitosti, posouzení vhodnosti jejich použití z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele • nač si dát pozor, aby nedošlo k porušení povinností zaměstnavatele ke státním institucím • ukončení dohod • ukončování dohod • rozdíly mezi pracovním poměrem, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce
 • 2. den • 30. října 2018
 • Skončení pracovního poměru • možnosti rozvázání pracovního poměru a jeho vhodnost v konkrétních případech • dohoda o rozvázání pracovního poměru a její náležitosti • výpověď ze strany zaměstnavatele • výpovědní důvody • výpověď ze strany zaměstnance • výpovědní doby • zákaz výpovědi – ochranná doba • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • nárok zaměstnance na odstupné a jeho výše • neplatné rozvázání pracovního poměru
 • Souběh pracovních poměrů nebo pracovního poměru a dohody
 • Volba typu pracovní doby v provozech zaměstnavatele • výhody a nevýhody rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby • pružná pracovní doba a kdy má či nemá smysl • úprava pracovní doby ve vnitřním předpise • práce přesčas • nebezpečí porušení nezbytného odpočinku při práci přesčas včetně práce v pracovní pohotovosti • mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště
 • Nejčastější chyby v přístupu k pracovní době s ohledem na specifika provozu • složité výrobní provozy • sociální služby • pečovatelské domy a ústavy • řidiči a turnusové provozy, apod.
 • diskuze na konci každého dne • odpovědi na dotazy a řešení konkrétních problémů

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16859
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 690 Kč Objednat