Plnění povinného podílu za rok 2017

Určen pro: personalisty, pracovníky personálních a mzdových útvarů.

 • kdo je považován za osobu se zdravotním postižením?
 • jednotlivé kategorie podle zákona o zaměstnanosti
 • jaké doklady musí zaměstnanec předložit? • jak dlouho platí?
 • jak správně splnit povinného podílu za rok 2017 v praxi
 • zaměstnavatelé, kterých se povinnost týká
 • jednotlivé způsoby plnění povinného podílu
 • jak na náhradní plnění
 • jak správně spočítat a odvést odvod do státního rozpočtu
 • příklady z praxe • vše s čím se můžete setkat
 • informace o novele zákona o zaměstnanosti
 • kontrola plnění povinného podílu
 • jak, co a kdo kontroluje
 • jaké mohou být uloženy sankce za nesplnění povinného podílu
 • další povinnosti zaměstnavatele k osobám se zdravotním postižením
 • povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. ledna 2018, 9.00 - 13.00
 • Variabilní symbol: 13943
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat