Plnění povinného podílu za rok 2018 • příklady z praxe • aktuality

Určeno pro: personalisty, pracovníky personálních a mzdových útvarů

 • Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením?
 • jednotlivé kategorie podle zákona o zaměstnanosti
 • jaké doklady osoba se zdravotním postižením předkládá? Jak dlouho platí?
 • Jak správně splnit povinný podíl za rok 2018 v praxi
 • zaměstnavatelé, kterých se povinnost týká
 • jednotlivé způsoby plnění povinného podílu
 • jak na náhradní plnění
 • jak správně spočítat a odvést odvod do státního rozpočtu
 • příklady z praxe – vše s čím se můžete setkat
 • jaké změny přinesl rok 2018 v oblasti zaměstnávání OZP
 • Kontrola plnění povinného podílu
 • jak, co a kdo kontroluje
 • jaké mohou být uloženy sankce za nesplnění povinného podílu
 • Další povinnosti zaměstnavatele k osobám se zdravotním postižením
 • povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti
 • diskuze • odpovědi na dotazy účastníků semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16914
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat