Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k 1. 1. 2016

Autor: Ing. Marta Ženíšková

  • Kód produktu: 5661
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 152
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7263-998-4
  • Vydání:7. aktualizované
  • Datum vydání: únor 2016
  • Vaše cena s DPH: 279 Kč
ks
    V prodeji

Tato publikace obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění.

Zohledňuje aktuální legislativu

Zákon je uveden v knize ve znění k 1. 1. 2016. Změny souvisejí mimo jiné se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a hranice příjmů u OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. (Publikace obsahuje i výklad ke změnám od 1. 1. 2015, zejména k vyměřovacímu základu, poněvadž k tomuto datu nebyla vydána.) Nové vydání je rozšířeno o nové příklady a výklady.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?