Pokladna 2018 • správné postupy v praxi • kurz pro podnikové pokladní

Určeno pro: pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní všech typů organizací - podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, plátce i neplátce DPH, subjekty EET a všechny zájemce o tuto problematiku

 • vystavování pokladních dokladů a jejich nezbytné náležitosti
 • podle zákona o účetnictví
 • podle zákona o DPH • zjednodušené daňové doklady, pojetí daňových dokladů – věrohodnost, neporušenost a čitelnost
 • pro potřeby účetní jednotky
 • obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • účtování pokladních dokladů • příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
 • nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET • povinné náležitosti pro účetní a daňové prokazování
 • vedení pokladní knihy
 • ruční vedení pokladního deníku • vedení na PC
 • obraty • zůstatky • protokolární předávání
 • vedení valutové pokladny
 • směny korun na valuty
 • zálohy na zahraniční pracovní cesty
 • vyúčtování zahraničních pracovních cest
 • platební karty • vazba na pokladnu, na účetnictví, příklady a správné postupy
 • úhrada platebními kartami • účtování přijatých úhrad formou platebních karet • stravenky • dárkové poukazy
 • směrnice pro činnost pokladny • podle typu organizace
 • organizační struktura účetní jednotky
 • druhy pokladních dokladů
 • oběh účetních dokladů
 • podpisové vzory
 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • inventarizace poklady a cenin • limity hotovosti • bezpečnostní předpisy
 • zákon o omezení plateb v hotovosti • postihy a sankce
 • vazba pokladny na účetnictví • mzdovou agendu
 • náležitosti dokladů podle dalších platných předpisů
 • pokladna v daňové evidenci
 • EET v roce 2018
 • aktuální výklady, stanoviska a prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET ve vazbě na daňové přiznání
 • nové náležitosti účtenek ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů
 • jak správně provést storna tržeb - reklamace, nevyužití služeb apod.
 • nová vyhláška č. 376/2017Sb., o vyloučení některých tržeb z EET platná do konce roku 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. května 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16757
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat