Povinnosti zaměstnavatelů v personální a mzdové agendě

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace

Cíl: na semináři získáte informace o změnách v legislativě v personální a mzdové agendě 2018. Seznámíte se se zkušenostmi z praxe při vedení agendy pro klienty v soukromé i státní sféře.

Program semináře:

Zákoník práce

 • změny z pohledu personalistů v roce 2018, přijímání zaměstnanců
 • požadované doklady v rámci přijímacího řízení, pracovně lékařské prohlídky, zápočtový list, obsah a jeho vydání

Praktické provádění nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

 • jak správně postupovat v personalistice a mzdovém účetnictví s ohledem na nové nařízení GDPR • ochrana osobních údajů • obecné a citlivé osobní údaje
 • vybraná ustanovení GDPR pro praxi personalistů a mzdových účetních • co nově smí/nesmí personalista, mzdová účetní vyžadovat od uchazečů o práci, respektive od stávajících zaměstnanců - správná řešení
 • archivace osobních dokladů • zpracovávání osobních údajů • řada doporučených vzorů

Praktické zkušenosti v personalistice na konkrétních příkladech

 • výkon práce při mateřské a rodičovské dovolené • uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou • výkon práce na dobu určitou u pedagogických zaměstnanců • dohody o pracích mimo pracovní poměr: co musí zaměstnavatel dodržet • čeho se vyvarovat při uzavírání těchto pracovněprávních vztahů • poznatky z kontrol inspekce práce/ princip tzv. zaměstnání malého rozsahu v roce 2018 • nové posouzení malého rozsahu • odvody sociálního a zdravotního pojistného
 • nároky zaměstnanců činných na základě DPČ nebo DPP • doručování písemností • skončení pracovního poměru na dobu určitou a zrušení pracovního poměru ve zkušební době – poznatky z praxe, povinnosti zaměstnavatele

Dovolená 

 • princip určení výměry dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená při zkrácené pracovní době, dovolená u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, převod zůstatku dovolené z roku do roku, vnitřní firemní předpisy, pracovní řád • příklady na výpočet dovolené

Mzdová problematika

 • zásady a možné způsoby odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře v roce 2018 zkušenosti z praxe • co často zaměstnavatelé porušují při poskytování mzdy, minimální mzda versus zaručená mzda, určování mzdy a platu
 • mzdový, platový výměr a jeho obsah • co musí zaměstnavatel dodržet při poskytování zákonných příplatků ( svátek, přesčas, noc, víkend a jejich kumulace ) • potvrzení o výši průměrného výdělku pro Úřad práce a možné kontroly Úřadu práce • pravděpodobný výdělek a různé způsoby jeho zjištění • náhrada za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu a nemoci z povolání a její specifický výpočet • praktické příklady

Náhrada mzdy a nemocenské pojištění

 • povinnosti práce neschopného zaměstnance při vzniku jeho pracovní neschopnosti • kontrola dodržení režimu práce neschopného zaměstnance za prvních 14 dnů
 • příklady, návrh vzoru směrnice kontrolu PN.

Nemocenské pojištění

 • posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění: pojmy ochranná lhůta, podpůrčí doba a rozhodné období v roce 2018, vyplňování podkladů – tiskopis „Příloha k žádosti o ...“, jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění
 • nová dávka „otcovská “, první zkušenosti s touto novou dávkou, vzory jednotlivých tiskopisů pro uplatnění dávek nemocenského pojištění
 • dlouhodobé ošetřovné od 1.6.2018. vazba těchto překážek v práci do Zákoníku práce viz. nový § 191a  • povinnosti plátců pojistného v nemocenském pojištění • povinnosti práce neschopných zaměstnanců, povinnosti ošetřujících lékařů, možné sankce na nemocenském, výpočet dávek nemocenského pojištění 2018

Diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. září 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15303
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat