Pracovnělékařské prohlídky z hlediska personalisty • jak se nás dotkly změny – vstupní, periodická, mimořádná a výstupní

Určeno pro:personalisty, pracovníky PaM a mzdové účetní

  • ZMĚNY • jak to je a bude s placením vstupních prohlídek a kdy je provádět • prohlídky na práci v noci a u koho je mít a jaká je periodicita • práce v noci x zaměstnanec pracující v noci • závodní lékař a lékařské prohlídky v první kategorii prací • výpis ze zdravotnické dokumentace u mimořádné prohlídky • vzdání se práva na přezkum • platnost lékařského posudku při ukončení pracovního poměru • lékařské prohlídky agenturních zaměstnanců
  • mimořádná prohlídka za jaké situace a do kdy ji musíme provést
  • lhůty periodických prohlídek NOVĚ
  • vybrané změny v zákoně o zaměstnanosti a souvisejících • vedení v evidenci úřadu práce u „dohodařů“ • omezení zaměstnávání cizinců agenturami práce • nový paragraf 307 b); nový paragraf 11a) – přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců
  • otcovská dovolená z hlediska personalisty
  • dlouhodobé ošetřovné z hlediska personalisty
  • vážné provozní důvody • jak je lze definovat dle judikátu, vážné provozní důvody a žádost o úpravu pracovní doby
  • delší výpovědní doba ano nebo ne? • kdy můžeme mít delší výpovědní dobu dle současné judikatury
  • nařízení práce přesčas v době nepřetržitého odpočinku v týdnu
  • diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. ledna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16596
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat