Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z • ve znění právní úpravy platné v roce 2018

Určen pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní

Cíl semináře: je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů platných a účinných v roce 2018, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva. V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti v souvislosti s přijetím prvé dílčí novely občanského zákoníku a dalších novelizací s pracovněprávními vztahy souvisejících právních předpisů, budou rovněž prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály lektora a také Zákoník práce ( sešit, ANAG 1/2018)

Program semináře:

 • obecné instituty zákoníku práce
 • předsmluvní vztahy, tj. vztahy mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem
 • vznik, změna a skončení pracovního poměru
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ
 • pracovní doba a doba odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včet. problematiky pracovnělékařských služeb
 • překážky v práci
 • dovolená
 • péče o zaměstnance
 • agenturní zaměstnávání
 • výkon práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworking a teleworking)
 • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • doručování písemností,
 • některé další instituty pracovního práva
 • diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. května 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15242
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat