Pracovní doba a dovolená • bez novely zákoníku práce

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Cíl: program semináře je zaměřen na problematiku pracovní doby a dovolené. Zejména dovolená měla být zásadně dotčena novelou zákoníku práce, která sice nebyla přijata, ale praxe se na ni připravovala. Proto nyní panují nejasnosti, jaká úprava vlastně platí. Cílem semináře proto je nejen výklad současné právní úpravy, ale zároveň zdůraznění, jaké změny měly v právní úpravě nastat, ale nenastaly. Účastníci si tak ze semináře odnesou nejen přehled platného práva, ale též varování před nesprávnými výklady.

Program:

Pracovní doba

 • pracovní doba a doba odpočinku • pojmy
 • směna a směnné pracovní režimy
 • noční práce a zaměstnanec pracující v noci
 • práce ve svátek
 • délka a rozvržení pracovní doby
 • stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • pružná pracovní doba • konto pracovní doby
 • práce přesčas a pracovní pohotovost
 • evidence pracovní doby
 • přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
 • nepřetržitý odpočinek mezi směnami
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu

Dovolená

 • druhy dovolené
 • nárok na dovolenou • podmínky vzniku nároku
 • výměra dovolené
 • čerpání dovolené a hromadné čerpání dovolené
 • náhrada za dovolenou
 • krácení dovolené
 • mateřská arodičovská dovolená

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti pracovní doby a dovolené

Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. března 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 13994
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat