Pracovní doba v podmínkách roku 2018 ve vzájemných souvislostech

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, pracovníky PaM, mzdové účetní

 • Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost
 • co je to směnnost, správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu
 • Kde a jak upravujeme pracovní dobu, pracovní smlouva a pracovní doba, kratší pracovní doba, zkrácená pracovní doba
 • pracovní smlouva a pracovní doba • varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele • souvislost s místem výkonu práce a přesuny zaměstnance mezi provozovnami zaměstnavatele • formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe • evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele
 • Rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období, délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda
 • Rozvrh pracovní doby (harmonogram směn)
 • harmonogram směn a práce s ním • plánování v souvislosti se svátky • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn • změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou • plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách
 • Práce přesčas
 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit • jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek • rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou • kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně • jakým způsobem práci přesčas nařizovat • práce přesčas ve dny pracovního klidu a které dny to vlastně jsou • limity práce přesčas a vyrovnávací období • jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • Evidence pracovní doby – rozlišení mezi evidencí a rozvrhem směn
 • rozdíl mezi plánem a evidencí pracovní doby v praxi • docházkový systém a odpracovaná doba • zbytečné pokuty za přestupky (správní delikty) v oblasti pracovní doby
 • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta
 • co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě • kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době
 • Přestávky práci na jídlo a oddech, právo a povinnost, délka, dělení
 • přestávky na jídlo a oddech • kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně • kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší • dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou • komplikace v případě závislosti dvou pracovníků z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne • úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí
 • Pružná pracovní doba
 • pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba • kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období • rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě • zkušenosti se zaváděním pracovní doby v praxi
 • Práce v noci
 • co je to práce v noci a kdo je zaměstnanec pracující v noci • komu náleží příplatky za práci v noci a jaké povinnosti musí zaměstnavatel splnit v souvislosti s noční prací
 • Pracovní pohotovost
 • jak dohodnout pracovní pohotovost a jaká odměna za ní náleží • příklad odměňování • co se stane, když k výkonu práce v době pracovní pohotovosti dojde a co když k výkonu nedojde
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16618
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat