Pracovní doba v podmínkách roku 2019 aneb „Buďme v obraze“ • pracovní doba včetně upozornění na chystané změny od 1. 7. 2019

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku

 • Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost
 • co je to směnnost • správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu • změna 2019 - vícesměnný režim
 • Kde a jak upravujeme pracovní dobu, pracovní smlouva a pracovní doba, kratší pracovní doba, zkrácená pracovní doba
 • pracovní smlouva a pracovní doba • varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele • souvislost s místem výkonu práce a přesuny zaměstnance mezi provozovnami zaměstnavatele
 • Rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme •nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou • rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období • délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda
 • Rozvrh pracovní doby (harmonogram směn)
 • harmonogram směn a práce s ním • plánování v souvislosti se svátky • seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn • změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou • plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách • změna 2019 - seznámení zaměstnance s harmonogramem směn
 • Práce přesčas
 • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit • jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek • rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou • kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně • jakým způsobem práci přesčas nařizovat • práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou • limity práce přesčas a vyrovnávací období • jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat
 • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta
 • co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě • kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době
 • Přestávky práci na jídlo a oddech, právo a povinnost, délka, dělení
 • přestávky na jídlo a oddech • kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší • dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou, komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne •úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí
 • Pružná pracovní doba
 • pružná pracovní doba a délka směny • základní pracovní doba • volitelná pracovní doba • kam zařadit přestávku v práci • práce přesčas při pružné pracovní době • vyrovnávací období • rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě • zkušenosti se zaváděním pracovní doby v praxi
 • Home office a pracovní doba plus další zajímavé aspekty práce z domu
 • pincip práce z domu • podmínky a problémy • rozvržení pracovní doby ano nebo ne • možná omezení, odchylky, překážky v práci, pracovní pohotovost a další
 • Změna 2019 • sdílené pracovní místo a jak to bude s pracovní dobou
 • co je sdílené pracovní místo a jak bude fungovat • pracovní doba na sdíleném pracovním místě a její evidence
 • případné další zajímavosti dle aktuálního stavu změn
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. února 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16997
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat