Pracovní seminář k Registru smluv - aneb co je nového nejen s ohledem na dosavadní praxi zveřejňování, zrušení zákona č. 101 a účinností GDPR

Určeno pro: zaměstnance subjektů státní správy a právnické osoby, které podléhají povinnosti uveřejňovat smlouvy v registru, jejichž pracovním úkolem je zveřejňování dokumentů či obecně smluvní agenda, pro vedoucí pracovníky a všem, kteří se chtějí podrobně a uceleně seznámit s problematikou registru smluv

  • zveřejňovat bezpečně • tedy chránit osobní údaje, obchodní tajemství a využívat výjimek ze zveřejňování Vašich smluv, dodatků, dohod, dvou a vícestranných ujednání
  • přehled častých chyb a hledání východisek k jejich nápravě
  • obsah semináře se bude řídit Vašimi dotazy, na něž společně najdeme řešení
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 5. června 2018, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 16678
  • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat