Praktický návod GDPR pro zaměstnavatele • první zkušenosti z praxe

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a firemní právníky

Cíl: Zaměstnavatelé stejně jako další správci a zpracovatelé osobních údajů mají povinnost implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), a to za účelem chránit základní práva a svobody zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

Tato nová pravidla se mohou zaměstnavatelům zdát nepřiměřená, nicméně nařízení GDPR je platnou součástí našeho právního řádu, a pokud má zaměstnavatel zájem nadále vyvíjet svoji činnost, nezbývá, než přistoupit k implementaci nařízení GDPR, jehož správný výklad se neobejde bez uvedení do souvislostí se zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti a dalšími právními předpisy.

V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup zavedení nařízení GDPR do praxe z pohledu zaměstnavatele (implementace GDPR v personální a mzdové agendě), a to jak z pohledu zaměstnavatelů, kteří si chtějí ověřit, zda postupovali správně a mají vše v pořádku, tak rovněž zaměstnavatelů, kteří nařízení GDPR v současnosti zavádějí anebo se k tomu teprve chystají.

Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou nerozlučně spojena s osobními údaji uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců).

Program semináře:

Vyhodnocení dosavadního stavu zpracování a zabezpečení osobních údajů u zaměstnavatele (GAP analýza) • 9:00 – 10:30

 • rozsah působnosti a podstata nařízení GDPR
 • zákonná odpovědnost zaměstnavatele za implementaci nařízení GDPR
 • účelové omezení zpracování osobních údajů
 • minimalizace osobních údajů
 • přesnost osobních údajů
 • časové limity uložení osobních údajů
 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování osobních údajů
 • integrita a důvěrnost osobních údajů
 • identifikace legitimních důvodů pro zpracování osobních údajů
 • vyhodnocení GAP analýzy

Implementace nařízení GDPR • 10:45-12:15

 • technická a organizační opatření
 • záznamy o zpracování osobních údajů
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • vydání vnitřního předpisu o zpracování a zabezpečení osobních údajů (vč. zabezpečení při práci mimo pracoviště zaměstnavatele tzv. home office)
 • aktualizace interní i externí smluvní dokumentace
 • zajištění školení zaměstnanců podílejících se na zpracování osobních údajů
 • příprava na případnou kontrolu státních dozorových orgánů

Otázky a odpovědi ohledně osobních údajů uchazečů a zaměstnanců • 12:30-14:00

 • například:
 • životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich archivace
 • získávání informací o uchazečích o zaměstnání z profesních sociálních sítí
 • osobní a vstupní dotazníky
 • kopírování dokladů obsahující osobní údaje (např. občanského průkazu)
 • pracovnělékařské posudky
 • osobní spisy zaměstnanců
 • označení zaměstnanců (vizitky, visačky, tabulky, web)
 • fotky zaměstnanců
 • dotazy bank a finančních institucí v souvislosti se žádostmi zaměstnanců o hypoteční a spotřebitelské úvěry
 • monitorování zaměstnanců
 • osobní údaje zaměstnanců po jejich odchodu ze zaměstnání

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16845
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat