Praktický návod GDPR pro zaměstnavatele

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, jednatele, členy představenstva, ředitele, manažery a firemní právníky

Cíl: Zaměstnavatelé stejně jako další správci a zpracovatelé osobních údajů mají povinnost implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), a to za účelem chránit základní práva a svobody zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, a zejména jejich právo na ochranu osobních údajů.

Tato nová pravidla se mohou zaměstnavatelům zdát nepřiměřená, nicméně nařízení GDPR je platnou součástí našeho právního řádu, a pokud má zaměstnavatel zájem nadále vyvíjet svoji činnost, nezbývá, než přistoupit k implementaci nařízení GDPR, jehož správný výklad se neobejde bez uvedení do souvislostí se zákoníkem práce, zákonem o zaměstnanosti a dalšími právními předpisy.

V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup zavedení nařízení GDPR do praxe z pohledu zaměstnavatele (implementace GDPR v personální a mzdové agendě), a to jak z pohledu zaměstnavatelů, kteří si chtějí ověřit, zda postupovali správně a mají vše v pořádku, tak rovněž zaměstnavatelů, kteří nařízení GDPR v současnosti zavádějí anebo se k tomu teprve chystají.

Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou nerozlučně spojena s osobními údaji uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců).

Program semináře:

Vyhodnocení dosavadního stavu zpracování a zabezpečení osobních údajů u zaměstnavatele (GAP analýza) • 9:00 – 10:30

 • rozsah působnosti a podstata nařízení GDPR
 • zákonná odpovědnost zaměstnavatele za implementaci nařízení GDPR
 • účelové omezení zpracování osobních údajů
 • minimalizace osobních údajů
 • přesnost osobních údajů
 • časové limity uložení osobních údajů
 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování osobních údajů
 • integrita a důvěrnost osobních údajů
 • identifikace legitimních důvodů pro zpracování osobních údajů
 • vyhodnocení GAP analýzy

Implementace nařízení GDPR • 10:45-12:15

 • technická a organizační opatření
 • záznamy o zpracování osobních údajů
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • vydání vnitřního předpisu o zpracování a zabezpečení osobních údajů (vč. zabezpečení při práci mimo pracoviště zaměstnavatele tzv. home office)
 • aktualizace interní i externí smluvní dokumentace
 • zajištění školení zaměstnanců podílejících se na zpracování osobních údajů
 • příprava na případnou kontrolu státních dozorových orgánů

Otázky a odpovědi ohledně osobních údajů uchazečů a zaměstnanců • 12:30-14:00

 • například:
 • životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich archivace
 • získávání informací o uchazečích o zaměstnání z profesních sociálních sítí
 • osobní a vstupní dotazníky
 • kopírování dokladů obsahující osobní údaje (např. občanského průkazu)
 • pracovnělékařské posudky
 • osobní spisy zaměstnanců
 • označení zaměstnanců (vizitky, visačky, tabulky, web)
 • fotky zaměstnanců
 • dotazy bank a finančních institucí v souvislosti se žádostmi zaměstnanců o hypoteční a spotřebitelské úvěry
 • monitorování zaměstnanců
 • osobní údaje zaměstnanců po jejich odchodu ze zaměstnání

 

 

 

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15330
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat