Praktický průvodce řádnou účetní závěrkou příspěvkové organizace a výpočet daně z příjmu za rok 2018

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací.

Seminář je zaměřen na praktické kroky, které MUSÍ účetní jednotka učinit při sestavování účetní závěrky. Výklad bude zaměřen zejména na:
 • Účetní operace před uzavřením účetních knih, např.:
 • účtování na účtech časového rozlišení • dohadné položky
 • účtování o zálohách
 • vypořádání DPH na účtu 343
 • účtování o zásobách
 • Inventarizace a inventarizační rozdíly • úbytky, manka a škody
 • Rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví
 • Účtování o dani z příjmů
 • Kontrola účtování o fondech
 • zůstatky fondů a jejich vykázání v příloze k ÚZ
 • ověření krytí investičního fondu a účtování o jeho nekryté části
 • Základní kontrolní vazby ve výkazech Účetní závěrky
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. listopadu 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16905
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat