Praktický průvodce řádnou účetní závěrkou příspěvkové organizace a výpočet daně z příjmu za rok 2018

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací.

Seminář je zaměřen na praktické kroky, které MUSÍ účetní jednotka učinit při sestavování účetní závěrky.Výklad bude zaměřen zejména na:

 • Účetní operace před uzavřením účetních knih, např.:
 • účtování na účtech časového rozlišení • dohadné položky
 • účtování o zálohách
 • vypořádání DPH na účtu 343
 • účtování o zásobách
 • Inventarizace a inventarizační rozdíly • úbytky, manka a škody
 • Rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví
 • Účtování o dani z příjmů
 • Kontrola účtování o fondech
 • zůstatky fondů a jejich vykázání v příloze k ÚZ
 • ověření krytí investičního fondu a účtování o jeho nekryté části
 • Základní kontrolní vazby ve výkazech Účetní závěrky
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. prosince 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16909
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat