Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2017 • změny pro rok 2018 • pro velký zájem další termín

Určen pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních organizací aj.

Cíl semináře: Seminář je zaměřen na účetní operace před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2017.

 • účetní operace před uzavřením účetních knih • účtování na účtech časového rozlišení • dohadné položky • účtování o zálohách • vypořádání DPH na účtu 343 • účtování o zásobách • inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, účetní odpisy...
 • vyúčtování transferů • časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na odpisování majetku
 • změny v inventarizaci majetku v důsledku novely vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
 • rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví
 • základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih
 • převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání
 • výpočet daně z příjmu • zdaňování bezúplatných příjmů včetně výpůjček
 • sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2017 • rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
 • výklad bude zaměřen na účetní a daňové souvislosti v roce 2017
 • seznámení se schválenými a připravovanými změnami pro rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. ledna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16589
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat