Prameny římského práva

Autor: Michal Skřejpek

  • Kód produktu: 40584
  • Nakladatelství: Lexis Nexis
  • Počet stran: 375
  • Vazba: váz.
  • ISBN:
  • Datum vydání: prosinec 2004
  • Vaše cena s DPH: 415 Kč
ks
    V prodeji
Od prvního vydání však již uplynula relativně dlouhá doba a kromě drobných úprav, která další vydání přinášejí, dochází v této edici k některým podstatnějším změ-nám. První z nich se týká názvu tohoto výběru z římskoprávních textů. Z důvodu jed-noduššího odlišení nese druhé vydání název Prameny římského práva. Kromě toho, že je tradičním označením takovýchto souborů textů, tento titul také snad lépe vystihuje obsah knihy. Nově je přidáno nejen několik dalších fragmentů a především kapitola obsahující ukázky z Festova slovníku De verborum significatu, stejně jako ta, která nabízí některá důležitá císařská nařízení. Z původní koncepce poněkud vybočuje zařazení celého posledního titulu justiniánských Digest nazvaného De regulis iuris antiqui. Mimořádná koncentrace bohatství myšlenek římských klasických právníků zde obsažená však snad tuto změnu ospravedlňuje. Protože počítání času hrálo v římském právu velmi pod-statnou úlohu, byl k publikaci přiřazen římský kalendář. Součástí Pramenů se stal rovněž abecední seznam autorů jednotlivých fragmentů spolu s jejich stručnou charakteristikou.

Chcete se na něco zeptat?