Přehled judikatury ve věcech daně z přidané hodnoty

Autor: Barbara Pořízková, Zuzana Hortová

  • Kód produktu: 52511
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 424
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: ISBN 978-80-7357-319-5
  • Datum vydání: červen 2008
  • Vaše cena s DPH: 590 Kč
ks
    V prodeji
Po vstupu České republiky do Evropské unie, která se snaží daň z přidané hodnoty postupně harmonizovat tak, aby nebyla součástí konkurenčního boje mezi jednotlivými členskými státy, nabyla na významu role judikatury Evropského soudního dvora. V souladu s touto judikaturou musí členské státy při výkonu své posuzovací pravomoci dodržovat cíle a zásady společného systému této daně. Postupné prozařování evropského práva do judikatury tuzemských správních soudů, a to i v případech, kdy se posuzují skutkové okolnosti, k nimž došlo před vstupem České republiky do Evropské unie, a rozhodným právem je právo tehdy účinné, koneckonců dokumentují i některé novější judikáty zařazené v této publikaci. Daňová judikatura zaměřena na DPH se skutečně teprve probouzí k životu. Přehled obsahuje významná rozhodnutí jak krajských soudů, tak rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve zhuštěné podobě, z praktického hlediska pak bude pro čtenáře přínosem redukce reprodukční části judikátů ve prospěch zvolené argumentace, jakož i poznámka, zda uvedený judikát prošel kasačním řízením či řízením před Ústavním soudem. Vzhledem ke zpoždění, se kterým správní soudy pracují, lze nepochybně konstatovat, že značná část aktuálně sporných „hmotněprávních otázek“ nebyla dosud správními soudy posuzována a na své vyřešení teprve čeká. V budoucnu tedy bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet výklad jednotlivých z hlediska DPH klíčových pojmů, které jsou či naopak nejsou vymezeny vnitrostátním právem. Pro lepší orientaci obsahuje kniha dva rejstříky: rejstřík věcný a rejstřík právních předpisů.

Chcete se na něco zeptat?