Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II.

Autor: Petr Vojtek

  • Kód produktu: 65831
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 664
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-7552-361-7
  • Datum vydání: květen 2017
  • Běžná cena s DPH: 995 Kč
  • Sleva: 12%
  • Ušetříte: -119 Kč
  • Vaše cena s DPH: 876 Kč
ks
    Sleva
    V prodeji
Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to judikatura nejen početná, ale i tematicky bohatá, což odráží i předkládaná publikace.

Kniha je přehledně členěná do jednotlivých tematických celků pokrývajících základy odpovědnosti státu, podmínky odpovědnosti a rozsah náhrady, nezákonná rozhodnutí, nesprávný úřední postup, nepřiměřenou délku řízení, promlčení a základní procesní otázky. Z vybraných téměř 700 soudních rozhodnutí je největší pozornost věnována § 31a zákona o odpovědnosti za škodu, tedy "zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu".

Přehled judikatury přináší nejdůležitější rozhodnutí zejména Nejvyššího soudu, konkrétně specializovaného senátu 30 Cdo a dříve 25 Cdo, v němž se autor této publikace po mnoho let spolupodílel na vytváření judikatury.

Chcete se na něco zeptat?