Přehled judikatury z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Autor: Jiří Spáčil

  • Kód produktu: 52990
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 566
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-926-5
  • Datum vydání: červenec 2012
  • Vaše cena s DPH: 674 Kč
ks
    V prodeji

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší soubor soudních rozhodnutí, která se týkají problematiky věcných břemen. Autor je pečlivě vybral a roztřídil, úvody některých kapitol navíc doplnil vlastním komentářem.

Soubor je rozdělen do jedenácti kapitol, které jsou dále podrobněji členěny. V nich se autor zabývá především podstatou věcných břemen, způsoby jejich vzniku a zániku a procesními otázkami souvisejícími s věcnými břemeny. Dále se podrobně věnuje a vyjmenovává nejčastější typy věcných břemen. V závěru publikace je uveden přehled všech dosavadních právních úprav věcných břemen (a služebností) na našem území od roku 1811. Samostatná kapitola je též věnována právní úpravě věcných břemen v novém občanském zákoníku z r. 2012, která se od stávající úpravy výrazně nemění. Publikace bude tedy použitelná i po účinnosti nového občanského zákoníku.

Kniha je pro přehlednost doplněna o rejstříky. Věříme, že bude jistě užitečnou pomůckou pro širokou právnickou veřejnost.OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/prehled_jud_vecna_bremena_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?