Problematická ustanovení DPH v příkladech

Určeno pro: účetní a daňové specialisty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti DPH. Základní znalost probírané problematiky DPH je vhodná.

Výklad bude zaměřen na problematická ustanovení zákona o DPH.
 • Z témat semináře vybíráme:
 • Uplatnění DPH u nájmu nemovité věci § 56a
 • nájem věci • podnájem věci
 • vyjímky z osvobození • krátkodobý nájem nemovité věci, nájem prostor a míst k parkování vozidel
 • opravy a technické zhodnocení nemovitosti
 • služby spojené s nájmem • věcná břemena • vyvolané investice
 • místo plnění a uskutečnění zdanitelného plnění
 • Osvobození od DPH při dodání vybrané nemovité věci
 • dodání pozemku
 • dodání stavby
 • Korekční mechanismy v DPH v příkladech - úprava a vyrovnání odpočtu
 • Oprava základu daně a výše daně včetně povinnosti provést opravu uplatněného odpočtu daně při opravě DPH směrem dolů
 • okamžik vzniku povinnosti přiznat daň - ukázka na praktických příkladech
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (časový posun)
 • Ručení za daň
 • Výběr z aktuální judikatury k DPH - ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16927
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat