Problematická ustanovení DPH v příkladech

Určeno pro: účetní a daňové specialisty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti DPH. Základní znalost probírané problematiky DPH je vhodná.

Výklad bude zaměřen na problematická ustanovení zákona o DPH.
 • Z témat semináře vybíráme:
 • Uplatnění DPH u nájmu nemovité věci § 56a
 • nájem věci • podnájem věci
 • vyjímky z osvobození • krátkodobý nájem nemovité věci, nájem prostor a míst k parkování vozidel
 • opravy a technické zhodnocení nemovitosti
 • služby spojené s nájmem • věcná břemena • vyvolané investice
 • místo plnění a uskutečnění zdanitelného plnění
 • Osvobození od DPH při dodání vybrané nemovité věci
 • dodání pozemku
 • dodání stavby
 • Korekční mechanismy v DPH v příkladech - úprava a vyrovnání odpočtu
 • Oprava základu daně a výše daně včetně povinnosti provést opravu uplatněného odpočtu daně při opravě DPH směrem dolů
 • okamžik vzniku povinnosti přiznat daň - ukázka na praktických příkladech
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období (časový posun)
 • Ručení za daň
 • Výběr z aktuální judikatury k DPH - ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16927
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat