Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze • průměrný výdělek a srážky ze mzdy

Určeno pro: personalisty a mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Seminář je pořádán v souvislosti s publikací nakladatelství ANAG Olomouc Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha ( JUDr. Bořivoj ŠUBRT ), kterou si mohou účastníci na semináři zakoupit se slevou 30%

Program semináře:

 • způsob odměňování • mzda, plat a odměna z dohod
 • mzdové systémy, formy a složky mzdy • různé varianty složek mzdy a jejich vhodnost a nevhodnost pro stimulaci zaměstnanců
 • způsoby určení mzdy • smluvní mzda, mzdový předpis a mzdový výměr
 • určení platu • platový výměr
 • nárokové, podmíněně nárokové a nenárokové složky mzdy a platu ( judikatura Nejvyššího soudu )
 • rovnost v odměňování • stejná mzda, plat či odměna za práci stejnou a stejné hodnoty
 • přípustná a nepřípustná hlediska pro poskytování odměny za práci, k čemu nelze zaměstnance stimulovat • lze sáhnout na mzdu při porušení povinností zaměstnanců?
 • rozlišení mzdy a nemzdových benefitů, tzv. odměny „za přítomnost“
 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 • zúčtování mzdy pracovní doba a její vazba na mzdu • způsoby rozvržení pracovní doby • práce přesčas • chyby zaměstnavatelů • lze odpracovanou dobu zaokrouhlovat? • lze při pozdním příchodu do práce stanovit „trestné minuty“?
 • mzda a plat za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli a za práci v noci
 • splatnost a výplata
 • zjištění průměrného výdělku
 • exekuční a neexekuční srážky ze mzdy, oddlužení
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. září 2018, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 15302
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat