Problémy a chyby v odměňování zaměstnanců a jeho obsluze • průměrný výdělek a srážky ze mzdy

Určeno pro: personalisty a mzdové účetní, vedoucí pracovníky

Seminář je pořádán v souvislosti s publikací nakladatelství ANAG Olomouc Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha ( JUDr. Bořivoj ŠUBRT ), kterou si mohou účastníci na semináři zakoupit se slevou 30%

Program semináře:

 • způsob odměňování • mzda, plat a odměna z dohod
 • mzdové systémy, formy a složky mzdy • různé varianty složek mzdy a jejich vhodnost a nevhodnost pro stimulaci zaměstnanců
 • způsoby určení mzdy • smluvní mzda, mzdový předpis a mzdový výměr
 • určení platu • platový výměr
 • nárokové, podmíněně nárokové a nenárokové složky mzdy a platu ( judikatura Nejvyššího soudu )
 • rovnost v odměňování • stejná mzda, plat či odměna za práci stejnou a stejné hodnoty
 • přípustná a nepřípustná hlediska pro poskytování odměny za práci, k čemu nelze zaměstnance stimulovat • lze sáhnout na mzdu při porušení povinností zaměstnanců?
 • rozlišení mzdy a nemzdových benefitů, tzv. odměny „za přítomnost“
 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
 • zúčtování mzdy pracovní doba a její vazba na mzdu • způsoby rozvržení pracovní doby • práce přesčas • chyby zaměstnavatelů • lze odpracovanou dobu zaokrouhlovat? • lze při pozdním příchodu do práce stanovit „trestné minuty“?
 • mzda a plat za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli a za práci v noci
 • splatnost a výplata
 • zjištění průměrného výdělku
 • exekuční a neexekuční srážky ze mzdy, oddlužení
 • diskuze a odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. října 2018, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 15325
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat