Profesionální asistentka/recepční

Určeno pro: asistentky / recepční obchodních společností či úřadů, které si chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti ve vedení kanceláře a komunikaci s kolegy a klienty, mají zájem stát se profesionálem při poskytování podpory kolegům a vytváření stabilního zázemí společnosti.

Kurz je určen max. pro 12 osob.

Cíl: • zvýšit profesionalitu pracovníků • posílit povědomí účastníků o významu a postavení asistentky / recepční v rámci společnosti • zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a prezentování standard společnosti • zlepšit komunikační dovednosti v telefonickém i osobním kontaktu s interním i externím klientem s ohledem na charakter práce asistentky/ recepční • získat znalosti a dovednosti pracovníka, který je podporou společnosti • osvojit si základy společenské etikety jako součást profesionálního přístupu ke klientům a prezentace společnosti • naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a se zachováním profesionálního přístupu

Program semináře:

 • osobnost asistentky / recepční
 • profesionální image
 • telefonování
 • komunikační dovednosti v kontaktu s interním a externím klientem
 • podpora kanceláře
 • úprava korespondence
 • strategie jednání s různými typy lidí
 • prevence konfliktů
 • praktická cvičení
 • etiketa • návštěvy • obsluha
 • praktická cvičení

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. října 2018, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 15313
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 490 Kč Objednat