Profesionální asistentka/recepční

Určeno pro: asistentky / recepční obchodních společností či úřadů, které si chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti ve vedení kanceláře a komunikaci s kolegy a klienty, mají zájem stát se profesionálem při poskytování podpory kolegům a vytváření stabilního zázemí společnosti.

Kurz je určen max. pro 12 osob.

Cíl: • zvýšit profesionalitu pracovníků • posílit povědomí účastníků o významu a postavení asistentky / recepční v rámci společnosti • zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a prezentování standard společnosti • zlepšit komunikační dovednosti v telefonickém i osobním kontaktu s interním i externím klientem s ohledem na charakter práce asistentky/ recepční • získat znalosti a dovednosti pracovníka, který je podporou společnosti • osvojit si základy společenské etikety jako součást profesionálního přístupu ke klientům a prezentace společnosti • naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a se zachováním profesionálního přístupu

Program semináře:

 • osobnost asistentky / recepční
 • profesionální image
 • telefonování
 • komunikační dovednosti v kontaktu s interním a externím klientem
 • podpora kanceláře
 • úprava korespondence
 • strategie jednání s různými typy lidí
 • prevence konfliktů
 • praktická cvičení
 • etiketa • návštěvy • obsluha
 • praktická cvičení

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. října 2018, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 15313
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 490 Kč Objednat