Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z • připravované změny v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2019

Určen pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)

Program semináře:

 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. povinnosti pro vedení účetnictví • průkazný účetní záznam • účetní metody včetně oceňování a odpisování majetku • inventarizace majetku a závazků • řádná účetní závěrka)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2018
 • České účetní standardy souvisejících s účetní závěrkou 2018
 • postup prací účetní uzávěrky • výklad souvisejících postupů účtování
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků
 • vypořádání inventarizačních rozdílů
 • zjišťování výsledku hospodaření
 • konečný účet rozvažný
 • sestavení účetní závěrky
 • informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2019
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech
 • vyhláška č. 270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy účinné od 1. 1. 2019 • včetně postupů účtování
 • odpovědi na dotazy • diskuse

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15387
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat