Řešení obtížných komunikačních situací

Určeno pro: všechny, kdo se v kontaktu s lidmi stávají občas účastníky konfliktů nebo jsou nuceni řešit komunikačně obtížné situace a chtějí se zdokonalit v technikách pro zvládání takových situací s nadhledem, bez emocí a osobního vyčerpání. Pro omezený počet posluchačů - maximálně 12.

Cíl: zlepšit své komunikační dovednosti, zdokonalit se v technikách pro profesionální řešení obtížných komunikačních situací a naučit se zvládat nepříjemné chování a agresi komunikačního partnera bez emocí a osobního vyčerpání.

Program semináře:

 • jak přistupovat s nadhledem k obtížným komunikačním situacím
 • spouštěče konfliktů a jejich prevence
 • základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání
 • nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů dle potřeb účastníků školení
 • agrese a pravidla jednání s agresorem
 • manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci
 • jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace
 • posluchači obdrží pracovní materiál vypracovaný lektorkou

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. září 2018, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 15304
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 490 Kč Objednat