Řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání v praxi personalistů a mzdových účetních • praktické rady a názorné příklady

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se BOZP a vedoucí zaměstnance

Cíl: seminář bude věnován povinnostem zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování povinností v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Součástí semináře budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při sestavování těchto vnitřních předpisů.

Program semináře:

Výčet právních předpisů upravujících problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2018

Pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů • rozbor

 • povinnosti zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle Zákoníku práce  - § 103 – 108 - rozbor • zdůraznění nejdůležitějších bodů • obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz • prováděcí předpisy - Vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění, Nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1.1.2015 O povinné evidenci pracovních úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech • kniha úrazů • nové Nařízení vlády 277/2015 O bolestném • pojem pracovní úraz • úraz na pracovišti a při plnění pracovních úkolů • úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • úrazové pojištění statutárů • ohlašovací povinnost při smrtelném pracovním úrazu

Nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání

 • praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání • stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví • náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým
 • vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání • tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna • plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví • praktické příklady výpočtů • exekuce a náhrada za ztrátu výdělku • poznatky z praxe

Zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání

 • povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci • ve vazbě na přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do event.. invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání • Zákoník práce - výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d) – výpověď pro invaliditu z důvodu pracovního úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání, event.. výpověď pro jinou dlouhodobou pracovní neschopnost ve vazbě na dlouhodobé pozbytí způsobilosti k dosavadní práci viz. § 52 odst. e) Zákoníku práce • důležitost vystavení posudku smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby • dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů, pojistné

Agenturní zaměstnání v roce 2018 , Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti

 • základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání
 • smlouva mezi agenturou práce a uživatelem • obsah smlouvy
 • sankce za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele • nové částky pokut • správní delikty, přestupky
 • pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení
 • názorná ukázka smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce
 • praktické poznatky z agenturního zaměstnání

Diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. října 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15323
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat