Římské soukromé právo - systém a instituce

Autor: Michal Skřejpek

  • Kód produktu: 60522
  • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
  • Počet stran: 350
  • Vazba: váz., 15 x 20,5 cm
  • ISBN: 978-80-7380-334-6
  • Datum vydání: listopad 2011
  • Vaše cena s DPH: 380 Kč
ks
    V prodeji

Tento učební text je určen všem studentům právnických fakult i dalších vysokých škol, kde je vyučováno římské právo. Je doplněním učebnice „Římské právo“ a dalších učebních textů („Římské právo v datech“, „Latinsko-český slovníček římského práva“ a „Prameny římského práva/Fontes iuris romani“).Jeho hlavním cílem je pomoci studentům k snadnější orientaci v komplikované materii římského práva a také k pochopení jeho vývojových tendencí. Autor proto zvolil netradiční přehledovou formu uspořádání textu. Římskému veřejnému právu, je s ohledem na zaměření výuky tohoto oboru, věnována proto menší pozornost. Úvod tvoří kapitoly věnované otázkám organizaceřímské společnosti, státnímu zřízení, pramenům práva a jeho dělení, stejnějako osudům římského práva v kontextu dalšího právního vývoje. Hlavní pozornost je samozřejmě zaměřena na oblast římského soukromého práva. Zahrnuje tedy detailní informace o právu osob, počínaje problematikou právní subjektivity a způsobilosti k právnímu jednání, příbuzenství, struktuřeřímské rodiny i manželství. Následují výklady o majetkovém právu, tedy o věcných právech (význam a rozdělení věcí, problematika vlastnictví, držby a věcných práv k cizí věci), o právu závazkovém (obecná problematika obligací, smluv a deliktů) a dědickém právu (především dědění ze závěti a ze zákona). Dále jsou zařazeny kapitoly o římském soukromém procesu a tzv. obecných naukách.

Chcete se na něco zeptat?