Řízení lidských zdrojů

Autor: Zuzana Dvořáčková a kolektiv

  • Kód produktu: 10960
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 564
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-347-9
  • Datum vydání: květen 2012
  • Vaše cena s DPH: 790 Kč
ks
    V prodeji

Odborná publikace jako jediná na našem knižním trhu podává ucelený pohled na řízení ( management ) lidských zdrojů :– shrnuje současné znalosti o organizaci personální práce a personálních procesech,

– analyzuje manažerské zkušenosti z řízení a vedení lidí,

– definuje nové trendy v řízení lidí, jež ovlivňují efektivnost motivace a spokojenost zaměstnanců,

– součástí knihy je slovník základních pojmů.Text je rozdělen do čtyř částí. Část I. Personální práce v podniku zachycuje vývoj názorů na personální práci a změny organizace personální práce v podniku (od personálních činností k řízení lidských zdrojů). Část II. Vnější prostředí podniku a personální činnosti poukazuje na změny vnějšího prostředí a jak se tyto změny promítají do jednotlivých personálních činností i celkové podnikové strategie lidských zdrojů. Text pojednává o trhu práce v Evropské unii, o specifikách trhu práce v České republice vč. novinek v pracovním právu a o personálních procesech v podniku – o strategii a plánování lidských zdrojů, získávání, výběru a adaptaci zaměstnanců, organizaci práce a pracovních podmínkách, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, motivaci k práci a vedení pracovníků, řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníka, odměňování, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. Část III. Trendy v řízení lidských zdrojů hodnotí využití informačních a komunikačních technologií v řízení lidských zdrojů, charakterizuje firemní komunikaci, společenskou odpovědnost korporací a HR controlling. Část IV. Řízení lidských zdrojů ve specifických podmínkách přibližuje specifika personální práce v transnacionálních společnostech, v malých podnicích a v soukromých neziskových organizacích.Publikace je určena HR manažerům ( manažerům lidských zdrojů, personalistům ) v podnikové praxi, odborníkům v personálních agenturách, studentům vysokých škol – obor řízení lidských zdrojů ( management lidských zdrojů, personálnímanagement ), a účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání se zaměřením na HR.

Chcete se na něco zeptat?