Roční zúčtování daňových záloh na daň za rok 2018

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pracovníky PaM

 • Roční zúčtování daňových záloh na daň za rok 2018
 • základní podmínky pro jeho provedení včetně dodatečného podpisu prohlášení k dani dle § 38k odst. 7 zákona o daních z příjmů
 • správné stanovení základu daně pro provedení ročního zúčtování
 • odpočty nezdanitelných částí základu daně (§ 15 zákona o daních z příjmů)
 • slevy na dani (§ 35ba zákona o daních z příjmů)
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti (§ 35c a 35d zákona o daních z příjmů)
 • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2018
 • opravy chyb při výpočtu záloh na daň, daně a daňového zvýhodnění
 • změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. ledna 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16985
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat