Roční zúčtování mezd za rok 2017 • změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2018

Určeno pro:mzdové účetní, personalisty a pracovníky PaM

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2017
 • žádost o provedení ročního zúčtování
 • náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování • forma • lhůta pro podání žádosti
 • kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání
 • provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
 • povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
 • Výpočet ročního zúčtování • Výpočet základu daně
 • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně • jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně
 • nové podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem • doplňkové penzijní spoření
 • změna při uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění
 • podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby
 • další odečty
 • Výpočet daně
 • podmínky pro výpočet slev a daňového zvýhodnění
 • zohlednění vyšší částky daňového zvýhodnění při výpočtu ročního zúčtování
 • podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu
 • prokázání nároku na slevu na invaliditu • na sleuy na držitele průkazu ZTP/P • na slevu na studenta
 • informace o nových tiskopisech
 • informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1. 1. 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • !!! SEMINÁŘ UHRAĎTE V ROCE 2018 !!!

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. ledna 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16572
Cena: 1 980 Kč Objednat