Roční zúčtování mezd za rok 2018 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku

 • Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2018
 • žádost o provedení ročního zúčtování
 • žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – tiskopis 25 5457/B – vzor č. 1
 • náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování • forma písemná • elektronická • lhůta pro podání žádosti
 • kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání
 • provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
 • povinnosti plátce daně při ročním zúčtování
 • Výpočet ročního zúčtování
 • výpočet základu daně
 • podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně • jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně
 • podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
 • uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění
 • podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby
 • výpočet daně
 • podmínky pro uplatnění slev na dani
 • uplatnění slevy na manžela/manželku
 • prokázání nároku na slevu na invaliditu • na slevu na držitele průkazu ZTP/P • na slevu na studenta
 • sleva za umístění dítěte • podmínky pro její uplatnění za rok 2018
 • podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě
 • podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu
 • informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1. 1. 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. ledna 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16998
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat