Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2017 • změny ve zdaňování mezd od roku 2018

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní a pracovníky PaM

Přehled nejdůležitějších změn ve zdaňování mezd od roku 2018:

 • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě a úprava podmínek pro výplatu daňových bonusů
 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti nově podle toho, zda zaměstnanec „učinil"nebo „neučinil" prohlášení v souvislosti s možností učinit prohlášení k dani elektronicky
 • systémové změny při vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u poplatníka bez prohlášení v § 6 odst. 4 zákona a zdaňování odměn členů orgánů PO od roku 2018
 • upřesnění podmínek při uplatňování daňových úlev na invaliditu, na průkaz ZTP/P a u školkovného
 • zavedení náhradní lhůty pro oznámení změny u zaměstnance
 • osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy zaměstnancům a spočívajících v použití zdravotnického zařízení
 • osvobození bezúplatných plnění v § 4a např. na léčení zaměstnancům s odkládací podmínkou, atd.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (RZZ) za rok 2017:

 • legislativní rámec, lhůty, termíny a povinnosti plátce daně a poplatníka při RZZ
 • přehled změn ve zdaňování mezd v roce 2017
 • okruh zaměstnanců, kterým lze RZZ provést a kteří musí podat daňové přiznání
 • daňový režim příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění vč. sankcí, darů na veřejně prospěšné účely a rozšíření úlev pro dárce krve a krvetvorných buněk, problematika úroků z úvěru na financování bytových potřeb
 • rekapitulace podmínek pro uplatnění školkovného, slevy na druhého z manželů a ostatních slev na dani (invalidita, průkaz ZTP/P a na studenta)
 • roční zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti a problematika soustavné přípravy na budoucí povolání
 • vypořádání daně u zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty, dále u zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní nebo s příjmy zúčtovanými a neobdrženými
 • opravy chyb vzniklých při zdaňování mezd a dlužných částek vzniklých zaviněním poplatníka, atd.
 • diskuze - odpovědi na dotazy
 • Aktuální změny v daňových tiskopisech a zpracování povinných Vyúčtování
 • ÚČASTNÍCI SEMINÁŘE OBDRŽÍ PRACOVNÍ POMŮCKU ZPRACOVANOU LEKTORKOU SEMINÁŘE
 • Program bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. února 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13955
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč