Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2018, povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 a pro rok 2019, dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, zejména změny ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2019, dále - předkládané doklady u plátce daně v souvislosti s elektronizací a ve vztahu k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list apod. a prioritou lektorky je také předat veškeré informace k tiskopisům – zejména komplexní výklad k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a nového tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (elektronická forma).

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky (kde nedochází ke změně) budou prezentovány ve zkratce.

část 1. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2018

 • nový interaktivní tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění umožňující i dodatečné uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění – vzorové příklady včetně připomenutí základních principů pro učinění prohlášení k dani (a to i dodatečně) – správné vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (včetně elektronických podpisů) • hlášení změn ze strany poplatníků • předkládání dokladů v elektronické podobě • vedení mzdové agendy plně elektronicky, GDPR a doklady u zaměstnavatele 
 • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku • kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (např. zrušené produkty III. pilíře) tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
 • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – jak správně vyplnit vyúčtování a jeho příloh
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních
 • opravy na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů
 • slevy na dani a nezdanitelné části základu daně (se zaměřením na změny v roce 2018 provedené zákonem č. 170/2017 Sb., které ovlivní i roční zúčtování záloh za rok 2018) včetně předepsaných dokladů
 • daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace včetně střídavé péče
 • školkovné za 2018 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)

část 2. Aktuality

 • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019 - včetně zákonných změn ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti – úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů pro rok 2019 v souvislosti se změnou v pojistných zákonech
 • povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
 • naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit
 • aktuální výklady: některé příjmy od daně osvobozené (např. úhrada školného, masáže…), slovenský ZTP/P, dítě narozené první den v měsíci, včetně příspěvků KVKDP týkajících se závislé činnosti

Diskuze • odpovědi na dotazy

 

 

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. ledna 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15425
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč