Rozpočtová skladba v roce 2018

Autor: Ing. Jiří Paroubek

  • Kód produktu: 5735
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 320
  • Vazba: brožovaná
  • Vydání:7. aktualizované
  • Datum vydání: vyjde v únoru 2018
  • Vaše cena s DPH: cca 420 Kč
ks
    Připravujeme

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2018.

Novinky pro rok 2018 v oblasti rozpočtové skladby

Novela jako každý rok přinesla změny vyvolané novými právními předpisy a je zaměřena hlavně na zpřesnění náplní položek i vyšších jednotek třídění příjmů a výdajů, oddělení některých výdajů do zvláštních položek a definování pojmů, se kterými rozpočtová skladba pracuje.

Využití publikace

Publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). Může být přínosem i pro studenty a jiné čtenáře zabývající se financemi z teoretického hlediska.

Chcete se na něco zeptat?